VIỆN ĐIỀU TRỊ DA MD DERMARTICS

[tintuc]
Trong quá trình đặt hàng, chúng tôi có thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng như email, và số điện thoại liên lạc,.. bên cạnh các thông tin về sản phẩm đặt hàng và số lượng.

chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết các thông tin này sẽ được bảo mật hoàn toàn. Và chỉ được sử dụng cho mục đích liên hệ với khách hàng để tư vấn, hoặc xác nhận đơn hàng đã được đặt từ quý khách.

Trân trọng.[/tintuc]

Sản phẩm liên quan